Hifadhi ya Taifa ya Katavi

Ukweli kuhusu Mamlaka ya hifadhi Ngorongoro. 
Ikumbukwe na Ieleweke  hapa ya  kwamba  Mamlaka ya hifadhi Ngorongoro si  eneo  ambalo  ni hifadhi ya Taifa  na vile  vile eneo  hili  la ngorongoro halipo chini  ya Shirika  la hifadhi za Taifa (TANAPA) na  badala  yake  ni Shirika  huru kama  jinsi  ilivyo  TANAPA likijitegemea. Kazi na majukumu ya TANAPA  na NGORONGORO zinafanana  katika  kuhifadhi  viumbe  hai na  makazi  yake  kuwa endelevu  kwa ajili  ya vizazi  vilivyopo na vijavyo. Lakini kwa mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro ni  eneo  ambalo ni hifadhi mseto ambapo  kuna viumbe hai  aina tatu  vikiishi  kwa  pamoja  ambavyo  ni watu ambao  zaidi ni  jamii ya Kabila   la Wamaasai,  mifugo yao  kama vile Kondoo,  Mbuzi na Ngombe na  tatu  ni Wanyamapori.

HISTORIA YAKE:
Sababu  ya msingi iliyopelekea  kuanzishwa kwa Mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro  ni ukweli  wa mambo  ya  kwamba  jamii ya Kabila la Maasai  ilikuwa  ikiishi  katika maeneo  yote  ya Serengeti  na Ngorongoro kwa miaka  miangi   pamoja na  na Wanyamapori. Wamaasai  ni jamii  ya nilotiki  ambao  asili yao  ni  Kusini  mwa Sudani  na ni  jamii ya wafugaji  kiasili. Kwa kuwa jamii ya Wamaasai ilikuwa  ikiishi  ndani ya maeneo haya ya  uhifadhi  pasipo utaratibu maalumu na  mwongozo, jamii hii ya kabila la Wamaasai ilikuwa  katika janga  kubwa la wanyama  pori  kama vile  magonjwa  ya maambukizo ya wanyamapori  na majanga  mengineyo.

          Hivyo  basi  serikali ya Wakoloni  Waingereza wakati wa kipindi  hicho  iliamua  kuanzisha  maeneo  mawili  tofauti  ya  uhifadhi. Eneo  moja la uhifadhi  litumike maalumu kwa ajili ya uhifadhi  wa wanyamapori pekee  ambayo  ndio  Serengeti  ya leo hii  na vile  vile  eneo jingine  la uhifadhi litumike  kama hifadhi  mseto  ambapo wamaasai wenyewe,  mifugo yao  pamoja na wanyamapori  wakiishi  kwa pamoja  yaani  (conservation). Hatimaye  Wamaasai  wote  waliokuwa  wakiishi Serengeti  ya  wakati wa kipindi  kile wakahamishiwa Mamlaka ya hifadhi  ya Ngorongoro ya leo hii.  Vile vile  malengo mengineyo yalikuwa  ni katika kulinda maslahi  ya jamii  ya kabila la Wamaasai  ambao  wameiishi  na Wanyamapori  pasipo  uharibifu  wowote  ule  kwa miaka  mingi. Jamii  ya kabila  la wamasai  wanachukuliwa  kuwa  ni  wahifadhi  asilia  kwa sababu  ya kuishi  na wanyamapori  kwa muda  mrefu  kihistoria.

          Ikumbukwe   na ieleweke hapa  ya  kwamba  hifadhi  za Taifa  zote  zilizopo chini  ya Shirika la hifadhi za Taifa (TANAPA) pamoja  na mamlaka ya hifadhi  ya ngorongoro uanzishwaji wake ulikuwa ni  mwaka 1959. Kijiografia, mamlaka ya hifadhi ya ngorongoro inapatikana Mkoani Arusha.

ngorongoro

soma zaidi

Watch-Tanzanian-Map ____________________________________________________________________________________________________

BLOGU NA HABARI ZA UTALII
TAARIFA KWA UMMA
KUTOKA KWA MKURUGENZI MTENDAJI
MAKABILA YALIYOPO TANZANIA
WASIFU WA MIKOA KIUTALII
MATUKIO NA MATAMASHA
HAMASIKA
MAONI
JARIDA
UOTO WA ASILI
WATOTO
WITO WETU
USAFIRI
RAMANI
MAKTABA YA PICHA
Fortune Media Work
Simu: +255654002397
www.fortunemediawork.com | © 2011-2014
Tazama Ramani Tanzanian. Haki zote zimehifadhiwa
free hit counter

logos NgorongoroS!TE TATOTz EAC UDMCT TTB TANAPA KARIBU