Hifadhi ya Taifa ya Katavi

Ukweli kuhusu  hifadhi  ya  milima ya Mahale:
Hifadhi  ya Taifa  ya milima ya Mahale  inapatikana  katika upande wa Mashariki wa Mwambao  wa  Ziwa Tanganyika  na takribani  kilomita  150 Kusini  mwa Mkoa wa Kigoma. Hifadhi  hii ilianzishwa mwaka 1985. 

MAANDALIZI YA USAFIRI
Fedha inahitajika katika maandalizi ya usafiri ili kuwezesha na kufanikisha matembezi yenu hifadhini.  Je bajeti ya fedha zilizotengwa zinawawezesha  kutembelea hifadhini  au hapana?

vivutio

soma zaidi

Watch-Tanzanian-Map ____________________________________________________________________________________________________

BLOGU NA HABARI ZA UTALII
TAARIFA KWA UMMA
KUTOKA KWA MKURUGENZI MTENDAJI
MAKABILA YALIYOPO TANZANIA
WASIFU WA MIKOA KIUTALII
MATUKIO NA MATAMASHA
HAMASIKA
MAONI
JARIDA
UOTO WA ASILI
WATOTO
WITO WETU
USAFIRI
RAMANI
MAKTABA YA PICHA
Fortune Media Work
Simu: +255654002397
www.fortunemediawork.com | © 2011-2014
Tazama Ramani Tanzanian. Haki zote zimehifadhiwa
free hit counter

logos NgorongoroS!TE TATOTz EAC UDMCT TTB TANAPA KARIBU